Artykuły

Artykuły

Artykuły z gatunku inwestycji budowlanych.

Zielone Budownictwo

Czy polski rynek dostrzega korzyści zrównoważonych budynków? Jak postrzega koszty operacyjne i utrzymania podczas całego cyklu życia budynku? Czy deweloperzy i inwestorzy postrzegają zrównoważone budownictwo jako opłacalne? Jak odbierana jest w Polsce certyfikacja zielonych budynków? – na te pytania odpowiada pierwszy raport z badania percepcji rynku nieruchomości, biorący pod uwagę nie tylko efektywność operacyjną zielonych budynków, ale również percepcję ich wartości ekonomicznej. Celem było również poznanie, co uczestnicy rynku nieruchomości rozumieją pod pojęciem „zielony” lub „zrównoważony” budynek.

Reklama